Deň D. Británii hrozí rozpad
Referendum o odtrhnutí. Škóti dnes hlasujú o svojej nezávislosti od nadvlády Londýna.