Slovenská práčka špinavých peňazí je najlepšia v regióne
V nelichotivom rebríčku sa umiestnili lepšie všetci susedia z Vyšehradskej štvorky aj Rumunsko.